Đọc Mô tả chính thức

Ánh sáng chuyên gia và âm thanh

Nếu bạn muốn trở thành một linh hoạt chuyên nghiệp, chuyên gia trong các nghiên cứu về ánh sáng và âm thanh mà chúng tôi cung cấp trong CPA trực tuyến sẽ cho phép bạn chuyên về hai lĩnh vực là rất cần thiết trong các live show, biểu diễn nghệ thuật, truyền hình và điện ảnh. Điều này sẽ nhân cơ hội của bạn truy cập vào một vị trí lao động có tay nghề cao.

Với ánh sáng và âm thanh chuyên gia, học cách thao tác ánh sáng và các thiết bị âm thanh từ một quan điểm kỹ thuật và nghệ thuật của xem. Bạn sẽ có thể xác định các nguồn ánh sáng và âm thanh, biết cả hai quá trình này khi thực hiện một thiết kế chiếu sáng như tất cả các phần của một hội đồng quản trị và hoạt động của âm thanh, cũng như các loại cáp và dây điện âm thanh nổi . Tất cả điều này từ các hướng dẫn đánh dấu trên các kỹ thuật sản xuất, nghệ thuật và của dự án. Lựa chọn không cho một ánh sáng trực tuyến chuyên gia và âm thanh cho phép bạn nhập vào một nghề với cơ hội việc làm phong phú. Chọn đào tạo đầy đủ nhất. Chọn CPA Online!

CHƯƠNG TRÌNH

 1. Điện cơ bản
 2. Cơ sở kỹ thuật của gian lận
 3. Phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp
 4. Ánh sáng
 5. Thiết bị chiếu sáng
 6. Kỹ thuật ánh sáng
 7. Vật lý của âm thanh
 8. Âm thanh hệ thống thông tin phản hồi
 9. Thiết bị âm thanh
 10. Kỹ thuật âm thanh
 11. Capstone DỰ ÁN

Xem 30 các khóa học tại CPA Online »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
625 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date