Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Trực tuyến Các chương trình trong Ôn thi SAT 2023

3 Trực tuyến Các chương trình trong Ôn thi SAT 2023

Tổng quat

Một chương trình Luyện thi SAT có thể dạy cho học sinh những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra, chẳng hạn như cách phân tích câu hỏi và cải thiện kỹ năng viết của họ. Học sinh cũng có thể tham gia các kỳ thi thử để luyện tập cho bài kiểm tra sắp tới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu tổng hợp
  • Luyện thi
  • Ôn thi SAT
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu tổng hợp (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan