đào tạo lãnh đạo

Rowan University College of Business

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

đào tạo lãnh đạo

Rowan University College of Business

Chuẩn bị nhân viên chủ chốt của bạn để dẫn dắt các đội công ty trong các dự án cải tiến quy trình. Đào tạo của chúng tôi tập trung vào việc lãnh đạo sáng kiến ​​thay đổi và huấn luyện các ứng cử viên lãnh đạo của bạn để cải thiện hiệu suất.


Lãnh đạo trong thế kỷ 21

Xác định năng lực lãnh đạo trong một thế giới mới
Năng lực mới nổi lên nhanh chóng. Đó là thách thức của chúng tôi để tích hợp chúng vào việc đào tạo. Hiện nay, đào tạo MI lãnh đạo tập trung vào các năng lực sau:

Trọng tâm chiến lược và tầm nhìn
Tính linh hoạt và khả năng thích ứng
Khả năng dự đoán cách để phá vỡ các khó lường
Hiểu biết về công nghệ thông tin
Tư duy bao gồm hơn độc lập hoặc chuyên quyền
Khả năng để nói lên một đề xuất giá trị
Khả năng tiếp nhận và cung cấp chương trình men
Khả năng tích hợp các chiến lược ra quyết định đa cấp
Cam kết với một nền văn hóa học

MI Course Selections
Việc kích hoạt Kỹ năng lãnh đạo:

Dẫn đầu thay đổi văn hóa
Động lực của kỹ năng giao tiếp
Lãnh đạo mới trong thế kỷ 21
Suy nghĩ đàn hồi
Làm việc với những người khó khăn
Tạo ra một đội tựu


Kỹ năng lãnh đạo phân tích:

Lập kế hoạch, suy nghĩ và thiết lập mục tiêu chiến lược
Phân tích kinh doanh và kỹ năng tư duy phê phán
Sử dụng mô hình DMAIC cho giải quyết vấn đề
Lồng ghép cải tiến liên tục vào nền văn hóa
Chiến lược đàm phán
Quản lý dự án

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Glassboro, New Jersey
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Glassboro, New Jersey
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ