Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Đầu tư Đào tạo môi giới chứng khoán 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Đầu tư
  • Đào tạo môi giới chứng khoán
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Đầu tư Đào tạo môi giới chứng khoán

Đào tạo môi giới chứng khoán chuẩn bị cho sinh viên tư vấn cho khách hàng về các quyết định tài chính liên quan đến thị trường chứng khoán quốc gia và toàn cầu. Nhiều chương trình cũng bao gồm đào tạo kinh doanh cơ bản, bao gồm quản lý dự án và tài nguyên.