Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Tư pháp hình sự Đính chính 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Tư pháp hình sự
  • Đính chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Tư pháp hình sự Đính chính

Bằng cấp về cải chính có thể là con đường dẫn đến sự nghiệp xứng đáng trong lĩnh vực tư pháp hình sự và có thể bao gồm các lớp học như xã hội học, pháp y, tâm lý học và các yêu cầu giáo dục phổ thông. Một số vị trí mà học sinh có thể đủ tiêu chuẩn bao gồm cai ngục, bảo vệ nhà tù hoặc nhân viên thực thi pháp luật khác.