Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Đạo đức ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Đạo đức học
  • Đạo đức ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Đạo đức ứng dụng

đạo đức ứng dụng là nghiên cứu về các quyết định đạo đức trong một khuôn khổ công hay tư. Nó cũng là một chi nhánh của triết học mà những giao dịch với các tổ chức như thế nào trả lời câu hỏi về đạo đức và kết quả của những câu trả lời. Một số trường con bao gồm đạo đức pháp luật, đạo đức môi trường và đạo đức sinh học.