Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Địa chính trị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Địa chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Địa chính trị

Khi nghiên cứu về cách các yếu tố địa lý ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế, địa chính trị có thể hữu ích cho các ngành khoa học chính trị. Trong khi nhiều khóa học của chính phủ tập trung vào chính trị trong một quốc gia, địa chính trị có thể tập trung vào cách biên giới của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến các nước xung quanh, tạo ra các cuộc đấu tranh quyền lực trong khu vực và diễn ngôn kinh tế.