Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 16 Trực tuyến Các chương trình trong Đổi mới công nghệ 2023

16 Trực tuyến Các chương trình trong Đổi mới công nghệ 2023

Tổng quat

Đổi mới công nghệ là kỷ luật phát triển các công nghệ ban đầu và tìm cách sử dụng thực tế cho chúng. Các khóa học và chương trình trong lĩnh vực này thường dạy cho sinh viên giải quyết những vấn đề họ gặp trên thế giới bằng cách thiết kế và tiếp thị các sản phẩm sáng tạo chống lại những vấn đề này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Đổi mới công nghệ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập