Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 11 Trực tuyến Các chương trình trong Điện toán đám mây 2023

11 Trực tuyến Các chương trình trong Điện toán đám mây 2023

Tổng quat

Điện toán đám mây là một nền giáo dục được những người quan tâm đến thông tin và công nghệ tìm kiếm và ứng dụng tích hợp hệ thống lưu trữ từ xa trong các thiết lập kinh doanh và người tiêu dùng. Thông tin về mạng và ứng dụng máy chủ bổ sung kiến ​​thức phần mềm cơ bản thường chiếm phần lớn chương trình này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • Điện toán đám mây
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập