Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Ẩn dụ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Ẩn dụ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Ẩn dụ

Hùng biện là nghiên cứu về cách nói hoặc viết có sức thuyết phục. Nó được sử dụng trên một loạt các định dạng phương tiện và sinh viên trong các chương trình thuộc loại này có thể phân tích nhiều lập luận bằng văn bản và bằng lời nói bên cạnh các câu chuyện kể khi họ học những điều cơ bản về giao tiếp thành công.