Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Ẩn dụ 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Ẩn dụ 2024

Tổng quat

Hùng biện là nghiên cứu về cách nói hoặc viết có sức thuyết phục. Nó được sử dụng trên một loạt các định dạng phương tiện và sinh viên trong các chương trình thuộc loại này có thể phân tích nhiều lập luận bằng văn bản và bằng lời nói bên cạnh các câu chuyện kể khi họ học những điều cơ bản về giao tiếp thành công.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Ẩn dụ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan