Read the Official Description

Các chương trình sau đại học của Đại học Columbia Southern được thiết kế để tạo ra những nhà lãnh đạo đặc biệt.

  • Các phương pháp quản lý nguồn nhân lực
  • Tiếp thị tiên tiến
  • Nghiên cứu và Lý thuyết Tổ chức
  • kinh doanh quốc tế
  • Hệ thống thông tin quản lý
  • Phương pháp nghiên cứu
  • Đạo đức kinh doanh
  • Quản lý chiến lược và chính sách kinh doanh
Program taught in:
Anh

See 19 more programs offered by Columbia Southern University »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Price
9,250 USD
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date