Read the Official Description

Lãnh đạo phi lợi nhuận

Học sinh sẽ được chuẩn bị để tiến bộ sự nghiệp của họ trong các tổ chức phi lợi nhuận khác nhau, các tổ chức xã hội và các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Program taught in:
Anh

See 1 more programs offered by New England College »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
20 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date