A-level Trực tuyến ở Niu-Di-Lân

A-levels Trực tuyến ở Niu-Di-Lân

Thạc sĩ

New Zealand là một quốc đảo ở phía tây nam Thái Bình Dương. Đất nước về mặt địa lý bao gồm hai landmasses chính - đó là Bắc và Nam đảo - và nhiều hòn đảo nhỏ. Học sinh cần phải có một thị thực du học và một mức độ hợp lý của tiền mặt để chi tiêu trong để thực hiện một khóa học tại một cơ sở giáo dục dựa trên Zealand mới. Zealand cơ sở giáo dục mới sẽ thông báo cho cơ quan di trú thích hợp nếu một sinh viên không còn tham gia các khóa đăng ký của họ, những người sau đó có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ sinh viên mà 's visa. Cơ sở giáo dục cũng thường trao đổi ghi danh và tham dự này dữ liệu điện tử với các cơ quan khác của chính phủ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ sinh viên.

A-levels Trực tuyến Tốt nhất ở Niu-Di-Lân 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về A-levels Thạc sĩ New Zealand.  Hãy thử Bachelor Thạc sĩ thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây