ONLINESTUDIES

Xem Các Chương trình cấp Chứng nhận Nâng cao Trực tuyến về Khoa học Đời sống ở Bắc Mỹ 2020

Giấy chứng nhận nâng cao được trao sau khi học viên hoàn thành chương trình đào tạo ở bậc sau thạc sĩ. Chương trình rất phù hợp cho các sinh viên muốn đào tạo nâng cao trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình nhằm nâng cao cơ hội được thăng chức hoặc cải thiện vị trí làm việc của mình.

Sinh học & Khoa học đời sống là một lĩnh vực khoa học tập trung vào cơ thể và chức năng của từng bộ phận trong đó. Sinh viên có thể chọn theo học các lớp học như giải phẫu học, sinh vật lý, di truyền học, miễn dịch học, và độc chất học.

Spanning 23 quốc gia, Bắc Mỹ là châu lục đầy cơ hội giáo dục. Học sinh có cơ hội tìm hiểu nhiều ngôn ngữ và phát triển một sự hiểu biết về các nền văn hóa rất khác nhau.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chứng nhận Nâng cao Trực tuyến về Khoa học Đời sống Hàng đầu ở Bắc Mỹ 2020

1 Kết quả trong Khoa học Đời sống, Bắc Mỹ Filter

Tin sinh học chứng nhận tiên tiến

NYU Tandon Online
Hoa Kỳ, Newyork
Advanced Certificate
Tháng Một 2020
01 Nov 2016
Anh
Qua mạng

Bổ sung cho khoa học đời sống của bạn hoặc MD bằng cấp cao với một Bioinformatics nâng cao Giấy chứng nhận sỹ, cung cấp cho bạn những công cụ để quản lý và nghiên cứu dữ liệu. ...

Đọc thêm