Đọc Mô tả chính thức

Online Arabic Program là một chương trình trực tuyến quan trọng và là bước ngoặt trong lịch sử dạy tiếng Ả Rập cho người không phải là người bản ngữ.

Đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực giảng dạy tiếng Ả Rập cho người không phải là người bản địa bằng cách cung cấp một chương trình trực tuyến toàn diện và tích hợp, trình bày một chương trình giáo dục tiên tiến với các bài kiểm tra về vị trí và các bài kiểm tra chuẩn theo định dạng giảng dạy ngôn ngữ tiên tiến nhất.

2. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người nói các ngôn ngữ khác để học tiếng Ả rập.

3. Trình bày tiếng Ả Rập cho những người không phải là người bản xứ trong tiêu chuẩn hiện đại và hình thức chức năng, tập trung vào việc sử dụng hàng ngày.

4. Trình bày một bài học điện tử tích hợp, tương tác và hiện đại của tiếng Ả Rập với người nói các ngôn ngữ khác.

Trình độ giảng dạy

Trình độ giảng dạy của chương trình này dựa trên Khung Tham chiếu Chung cho Ngôn ngữ Châu Âu.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Tiếng Ả Rập

Xem 1 các khóa học tại Arabic-Online »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
980 giờ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019