Đọc Mô tả chính thức

Bảo vệ hệ thống và phần mềm khỏi phần mềm độc hại và xâm nhập với MS trực tuyến trong Bảo mật không dây từ Đại học Delaware. UD được công nhận là Trung tâm quốc gia về xuất sắc học thuật trong giáo dục quốc phòng của Cơ quan an ninh quốc gia và Bộ an ninh quốc gia để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chính phủ liên bang về giáo dục an ninh mạng.

UD đáp ứng các tiêu chuẩn của chính phủ về giáo dục trong kiến ​​thức và kỹ năng phòng thủ trên mạng chuyên gia.


Đảm bảo an ninh ở mọi bước

Thực hiện kiểm soát bảo mật CNTT không còn đủ để giữ cơ sở hạ tầng toàn cầu an toàn. Bạn cần các kỹ năng để tích hợp các chiến lược để đẩy lùi phát triển các mối đe dọa mạng vào phần mềm, mạng và thiết kế hệ thống.

Không giống như các chương trình khác chỉ tập trung vào triển khai các công cụ bảo mật và thủ tục, MS trực tuyến của UD trong Cybersecurity cho bạn biết cách tạo các hệ thống và phần mềm bảo mật tích hợp các chiến thuật phòng thủ trong mọi giai đoạn của quá trình: thiết kế, thực hiện và đánh giá.

Trở thành một trong những chuyên gia bảo mật mạng ưu tú có thể thiết kế hệ thống để đẩy lùi các cuộc tấn công trước khi chúng xuất hiện. Thông qua một sự kết hợp của lý thuyết cơ bản và thực hành thực hành, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thiết kế và thực hiện các giải pháp tinh vi để bảo vệ hệ thống và cơ sở hạ tầng.

  • Tập trung xây dựng phần mềm, mạng và hệ thống an toàn từ đầu.
  • Sử dụng các công cụ pháp y trong môi trường máy ảo để đẩy lùi và giải giáp các mối đe dọa mạng hiện đại thực tế.
  • Học hỏi từ các học viên và nhà nghiên cứu tích cực có kinh nghiệm về các hệ thống công ty và quân đội.

Đảm bảo hệ thống và phần mềm được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật trên mỗi bước đường. Điền vào mẫu bên phải để biết thêm thông tin và một cuốn sách giới thiệu tổng quan về chương trình miễn phí.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
University of Delaware Online

Xem 11 các khóa học tại University of Delaware Online »

Cập nhật lần cuối October 8, 2018
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Duration
24 tháng
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
End Date
Tháng 12 31, 2020
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 4 30, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
End Date
Tháng Bảy 31, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 4 30, 2021
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 31, 2020

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng Bảy 31, 2021