Read the Official Description

Các Thạc sĩ trực tuyến của Khoa học trong Cybersecurity dạy học sinh chủ động giải quyết các cuộc tấn công bao giờ thay đổi và kỹ thuật xâm nhập. Học sinh đạt được kiến ​​thức nâng cao và kinh nghiệm thực hành về trí thông minh mạng, cơ sở hạ tầng quan trọng và nguyên tắc điều tra khi chúng liên quan đến tội phạm mạng, bao gồm:

  • Hiểu biết về các khái niệm chính trong an ninh không gian mạng
  • Đào tạo kỹ năng tư duy và quyết định quan trọng vì chúng liên quan cụ thể đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia
  • Ứng dụng công nghệ mạng vào hoạt động hiện trường
  • Một kiến ​​thức thực tế về điều tra tội phạm mạng, bao gồm các phương pháp duy trì tính toàn vẹn của bằng chứng trên mạng.
  • Đạo đức như áp dụng cho các hoạt động và chính sách an ninh mạng


Chương trình giảng dạy trực tuyến cung cấp các chuyên ngành trong phân tích phần mềm độc hại, tội phạm điện tử, thông minh trên máy tính, máy tính pháp y và hoạt động trên máy tính.

Chương trình MS trực tuyến về an ninh không gian mạng đã giành được chỉ định Trung tâm Xuất sắc Quốc gia từ cả NSA / DHS và EC-Council.

Program taught in:
Anh
Utica College Online

See 36 more programs offered by Utica College Online »

Last updated October 8, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng Năm 2019
Tháng 8 2019
Duration
18 - 20 tháng
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng Năm 2019
End Date
Tháng 10 31, 2020
Application deadline
Start Date
Tháng 8 2019
End Date
Tháng 1 31, 2021
Application deadline
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Tháng Sáu 30, 2020
Application deadline

Tháng Năm 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 10 31, 2020

Tháng 8 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 1 31, 2021

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date
Tháng Sáu 30, 2020