Read the Official Description

Thạc sĩ trực tuyến của Đại học Purdue về Giáo dục trong Thiết kế và Công nghệ Học tập cung cấp cho bạn kiến ​​thức quan trọng và kỹ thuật sáng tạo để thiết kế và cung cấp tài liệu giảng dạy hiệu quả cho dù bạn đang giảng dạy trong lớp học hoặc đào tạo trong phòng họp. Tối đa hóa tác động của bạn với chương trình thạc sĩ trực tuyến có thể truy cập và giá cả phải chăng này trong vòng chưa đầy hai năm.


Chương trình nổi bật

  • Có được kiến ​​thức về cách sử dụng các nguyên tắc thiết kế hướng dẫn để phát triển các tài liệu hỗ trợ hiệu quả và hiệu quả
  • Tìm hiểu các kỹ năng và chiến lược để thiết kế, phát triển và thực hiện các tài sản giảng dạy tích hợp công nghệ học tập và phù hợp với kết quả học tập mong muốn
  • Tạo danh mục đầu tư giàu kinh nghiệm với các môn học bạn hoàn thành trong suốt chương trình


Kiếm Huy hiệu Công nghệ cho Công cụ Kỹ thuật số Chính

Để hỗ trợ kỹ năng của bạn trong công nghệ giảng dạy, bạn có thể học cách sử dụng hơn 30 (và đếm) các công cụ giảng dạy cụ thể thông qua một hệ thống huy hiệu công nghệ độc đáo. Điều này không chỉ làm tăng trình độ công nghệ của bạn, nó thể hiện chủ của các công cụ để sử dụng lao động tiềm năng. Huy hiệu có thể kiếm được cho tín dụng hoặc chỉ đơn giản là cho các mục đích phát triển chuyên nghiệp.


Kiến thức cho bất kỳ cài đặt học tập nào

MSEd trực tuyến trong Thiết kế và Công nghệ Học tập cho phép bạn áp dụng và áp dụng các phương pháp đã được chứng minh cho một loạt các tình huống đào tạo và cài đặt nơi làm việc, bao gồm:

  • Lớp học
  • Kinh doanh và công nghiệp
  • Cơ quan chính phủ
  • Các tổ chức phi lợi nhuận
  • Quân đội
Program taught in:
Anh
Purdue University Online

See 8 more programs offered by Purdue University Online »

Last updated May 23, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng Năm 2019
Tháng 8 2019
Duration
24 tháng
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng Năm 2019
End Date
Tháng 4 30, 2021
Application deadline
Start Date
Tháng 8 2019
End Date
Tháng Bảy 31, 2021
Application deadline
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Tháng 12 31, 2020
Application deadline

Tháng Năm 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 4 30, 2021

Tháng 8 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng Bảy 31, 2021

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date
Tháng 12 31, 2020