Read the Official Description

Dẫn đầu tổ chức của bạn đòi hỏi nhiều hơn các kỹ năng tài chính mạnh. Nó đòi hỏi sự nhạy bén kinh doanh và quản lý. Chương trình Thạc sỹ Khoa học Kế toán của MSA (MSA) trực tuyến của Saint Mary đưa ra các phương pháp kế toán tiên tiến cũng như các kỹ năng mềm để dạy cho bạn về mặt kế toán của con người.

Được thiết kế bởi các chuyên gia, cho các chuyên gia, chương trình MSA được phát triển với sự cộng tác của các đối tác công ty CPA, CFO và các nhà lãnh đạo kế toán khác . Các chuyên gia này cần các nhà lãnh đạo trong các tổ chức của họ không chỉ để sở hữu các kỹ năng kế toán cần thiết mà còn là những nhà quản lý và giao tiếp tuyệt vời. Chương trình cốt lõi của chương trình Saint Mary nhấn mạnh các chủ đề kinh doanh có liên quan cao như: giao tiếp tài chính, lãnh đạo, đạo đức, hệ thống thông tin và quản lý chiến lược.

Chương trình cử nhân kế toán cũng cung cấp:

  • Kiến thức chuyên sâu về trách nhiệm doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch chiến lược
  • Phòng chống mất mát

Khoa có kinh nghiệm kế toán thực tế và cung cấp những hiểu biết và lời khuyên cho cả sinh viên trong khuôn viên và sinh viên trực tuyến. Saint Mary của thạc sĩ trong chương trình kế toán tận dụng sinh viên của cả hai ứng dụng thực tế và lý thuyết để họ trở thành chuyên gia kế toán.

Kiếm được tổng thể của bạn trong khi nhận được tín dụng đối với các khoản tín dụng 150 yêu cầu cho kỳ thi Công chứng viên CPA (CPA) và / hoặc chứng nhận Quản lý tài khoản (CMA) .

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình học trực tuyến Thạc sỹ Khoa học trong chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Saint Mary hoàn thành mẫu đơn yêu cầu thêm thông tin.

Program taught in:
Anh

See 11 more programs offered by Saint Mary's University of Minnesota Online »

Last updated June 25, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Open Enrollment
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date