Read the Official Description

Các Thạc sĩ Khoa học trực tuyến trong Quản lý Dự án được cung cấp tại Đại học Saint Mary của Minnesota chuẩn bị cho sinh viên để trở thành những người quản lý dự án chuyên nghiệp, chuyên nghiệp với sự nhấn mạnh về lãnh đạo. Sự cộng tác và năng suất là yếu tố quyết định cho sự thành công của người quản lý dự án, và học sinh sẽ học cách đặt mục tiêu rõ ràng, xác định phạm vi, quản lý thành công các chi phí, thời hạn và kết quả. Chương trình giảng dạy tập trung vào việc phát triển chất lượng lãnh đạo, chiến lược quản lý chi phí, năng suất, và các nguyên tắc quản lý mạnh mẽ.Học các kỹ năng lãnh đạo phổ quát như:

  • Tư duy phê phán
  • Quản trị xung đột
  • Giao tiếp hiệu quả
  • Quản lý rủi ro
  • Đàm phán

Chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án tại Saint Mary's được công nhận bởi Trung tâm Công nhận Toàn cầu PMI về Chương trình Giáo dục Quản lý Dự án (GAC). Chương trình giảng dạy bao gồm các môn học chuẩn bị cần thiết để thi PMP.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình Thạc sỹ trực tuyến của Saint Mary trong Chương trình Quản lý Dự án, hãy hoàn thành mẫu đơn yêu cầu thêm thông tin.

Chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án tại Saint Mary's được công nhận bởi Trung tâm Công nhận Toàn cầu PMI về Chương trình Giáo dục Quản lý Dự án (GAC).

Program taught in:
Anh

See 11 more programs offered by Saint Mary's University of Minnesota Online »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Open Enrollment
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date