Đọc Mô tả chính thức

Thạc sĩ trực tuyến của Đại học Kaplan của chương trình Quản trị Kinh doanh được thiết kế để tối đa hóa tài năng của bạn, trong khi chuẩn bị cho phát triển nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu. * Trường Kinh doanh và Công nghệ thông tin cung cấp cho bạn cơ hội để mạng và tương tác với các sinh viên, giảng viên , các chuyên gia chuyên đề, và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp thông qua sự kiện đặc biệt và các hoạt động khóa học.

mức độ này có thể được chuyên xa hơn bằng cách tập trung vào một trong sáu nồng độ: tài chính, quản lý chăm sóc sức khỏe, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, tiếp thị, hoặc quản lý dự án.

Các Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chỉ là một trong những chương trình kinh doanh Đại học Kaplan được công nhận bởi Hội đồng Công nhận cho Trường Kinh doanh và Chương trình (ACBSP), trong đó cho thấy rằng Đại học Kaplan đã đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo dục kinh doanh được thành lập bởi ACBSP rằng thúc đẩy giảng dạy xuất sắc và cải tiến chất lượng liên tục . † *Đại học Kaplan không thể đảm bảo công ăn việc làm hoặc thăng tiến nghề nghiệp. đào tạo hoặc chứng nhận bổ sung có thể được yêu cầu.

Để biết thêm thông tin về công nhận ACBSP của Đại học Kaplan, hãy truy cập www.acbsp.org.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 13 các khóa học tại Kaplan University Online »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Price
485 USD
Cost Per tín dụng
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date