Khoảng cách để cấp giấy phép luật tư ban đầu cung cấp các quy tắc của pháp luật nói chung và luật tư nhân. đào tạo pháp lý này cho phép bạn chuẩn bị các cuộc thi quốc gia (công chứng, kiểm tra ...) và nghiên cứu trong tổng thể và / hoặc nghiên cứu.

đúng

Ông từng tốt nghiệp giấy phép từ xa này phải nắm vững các vấn đề cơ bản của pháp luật tư nhân; luật hợp đồng, doanh nghiệp, lao động ..., mà còn phải học cách phân tích và có được "phản xạ pháp lý". Tất nhiên bằng tốt nghiệp này trong Luật cá nhân cung cấp các trường hợp thực tế từ trường hợp pháp luật và đạo lý Tunisia và quốc tế, cho phép thực hành học tập thông qua quan hệ đối tác với các công ty nổi tiếng và mở ra các cơ hội quốc tế với các trường đại học đối tác, chủ yếu là ở Pháp và Đức.

Với giấy phép này, bạn có thể chuyên với một Thạc sĩ Luật kinh doanh và doanh nghiệp, hoặc chuyên ngành khác và có một năng lực tăng gấp đôi trong quản lý hành chính, báo chí, quản lý nguồn nhân lực ... Bạn cũng có thể đặt các đối thủ cạnh tranh công chứng quốc gia, thanh tra lao động.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Người Pháp

Xem 10 các khóa học tại Université Virtuelle (UIV) »

Khóa học này là Trực tuyến
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày