Bằng kép về Quản lý chung, MA / MBA (Hoa Kỳ)

Chung

Chương trình mô tả

Bằng kép về chương trình Quản lý chung từ Trường Kinh doanh Quốc tế và Doanh nhân ( SIBE ) bao gồm 17 khóa học cộng với luận án thạc sĩ. Trước khi bắt đầu mỗi khóa học, các sinh viên được cung cấp sự minh bạch đầy đủ về nội dung, nhiệm vụ, bài kiểm tra và tiêu chí yêu cầu tương ứng. Theo cách này, họ biết chính xác khi nào cần những nhiệm vụ nào và có thể lập kế hoạch làm thế nào để đạt được mục tiêu khóa học tương ứng.

Dự án

Bạn làm việc cùng với công ty của bạn về nhiệm vụ lập kế hoạch và thực hiện dự án đổi mới. Các dự án điển hình là, ví dụ, trong các lĩnh vực phát triển kinh doanh quốc tế, số hóa hoặc tầm nhìn xa của công ty, v.v.

Hội thảo trực tuyến tại Đại học Bưu điện cung cấp chuyên môn phương pháp của quản lý chung để giải quyết vấn đề. Họ cung cấp năng lực thực tế để chuẩn bị và thực hiện các phân tích và kế hoạch kinh doanh cho thị trường mục tiêu, chính xác theo cách bạn cần nó cho công ty của bạn.

SIBE cung cấp các hội thảo dự án hỗ trợ cá nhân từ một giảng viên dự án trong toàn bộ hai năm. Giảng viên dự án này giúp áp dụng thành công kiến thức từ các hội thảo vào thực tiễn và môi trường của công ty thông qua huấn luyện.

Giảng viên dự án cũng hỗ trợ sinh viên trong việc phát triển, định nghĩa, sắp xếp và thực hiện dự án trong công ty.

Công nhận

  • MA trong Quản lý chung, được trao bởi SIBE , được FIBAA công nhận cao cấp và đủ điều kiện để sinh viên tiếp tục học tiến sĩ.
  • MBA được trao bởi Đại học Bưu điện được công nhận bởi ACBSP.

Yêu cầu học tập

  • Nhiệt tình với chương trình.
  • Hoàn thành bằng cấp đầu tiên (từ một tổ chức giáo dục đại học của Đức hoặc nước ngoài).
  • Tiếng Anh rất tốt.
  • Hoàn thành thành công quy trình tuyển chọn nhiều giai đoạn tại SIBE , một phần của Đại học Steinbeis Berlin.
  • Thử nghiệm KODE®.
  • Một nhà tuyển dụng sẽ hỗ trợ chương trình này.

Kinh nghiệm làm việcChỉ những sinh viên, những người đã được tuyển dụng, có thể đăng ký!

Học phí

  • Công ty, nơi sinh viên được tuyển dụng, trả 1.070 € cộng VAT mỗi tháng

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

In July 2013 The German Rector’s Conference registers 392 officially recognized institutions of higher education in Germany, out of which 110 are awarded the right to grant Ph.D. degrees. And while th ... Đọc thêm

In July 2013 The German Rector’s Conference registers 392 officially recognized institutions of higher education in Germany, out of which 110 are awarded the right to grant Ph.D. degrees. And while the majority of these institutions is public, only 11 are privately owned. Đọc ít hơn
Herrenberg , Đức trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn