Bằng thạc sỹ trực tuyến về Khoa học Môi trường

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình giảng dạy Thạc sĩ Khoa học cho phép sinh viên có được sự hiểu biết khoa học mạnh mẽ về cách học tập, đánh giá và giải thích các thực tế môi trường và tác động của chúng cũng như quản lý và giảm thiểu các vấn đề môi trường.

Sinh viên sẽ hiểu rõ hơn cách đánh giá tác động của các hoạt động của con người đối với môi trường và sức khoẻ con người, cân bằng nhu cầu xã hội và kinh tế với thực tế môi trường, học cách sử dụng các nguồn tài nguyên tưởng tượng cho năng suất bền vững và để nhận thức được vai trò của giá trị trong xây dựng và ban hành chính sách.

Khoa học môi trường

Chương trình giảng dạy cho Khoa học Môi trường cho phép sinh viên có được sự hiểu biết khoa học mạnh mẽ về cách nghiên cứu, đánh giá và giải thích các thực tế môi trường và tác động của chúng cũng như quản lý và giảm thiểu các vấn đề môi trường. Mục đích là để cho phép sinh viên:

1. Phát triển kiến ​​thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội và nhân văn khi họ góp phần hiểu biết về các vấn đề môi trường;

2. phân tích các vấn đề về môi trường;

3. Xác định, nghiên cứu và đánh giá các vấn đề môi trường; và

4. so sánh, tương phản, thực hiện và quản lý các giải pháp ngắn và dài hạn cho các vấn đề môi trường. Bộ môn khuyến cáo rằng sinh viên quan tâm đến Khoa học Môi trường đã có kiến ​​thức về hóa học, đại số, thống kê và sinh học.

Yêu cầu Bằng cấp

Nồng độ

Khoa học Môi trường Chung

Nồng độ này cung cấp cho sinh viên khả năng trong nghiên cứu và quản lý các tương tác giữa các hệ thống vật lý, hóa học và sinh học trong môi trường.

Nghiên cứu môi trường

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghệ thuật cho phép sinh viên hiểu rõ cách cân bằng các nhu cầu xã hội và kinh tế với thực tế môi trường, học cách sử dụng các nguồn lực tưởng tượng cho sự phát triển bền vững và nhận thức được vai trò của các giá trị trong việc xây dựng và xây dựng chính sách.

Nồng độ

Chính sách và Phát triển Bền vững (SDP)
Nồng độ này khám phá các lý thuyết về phát triển và chính sách bền vững nhằm:

1. hiểu được bối cảnh lịch sử và đánh giá một cách nghiêm túc khuôn khổ hiện tại về tài nguyên thiên nhiên và chính sách môi trường;

2. Có được sự hiểu biết toàn diện về các yếu tố khái niệm về tính bền vững;

3.Tổng hợp và đánh giá các vấn đề trong các chính sách và thực tiễn phát triển bền vững; và

4.Xác xét những thay đổi trong tài nguyên thiên nhiên và chính sách môi trường có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Kế hoạch và Quản lý Môi trường (EPM)

Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho sinh viên các vị trí chuyên môn trong việc lập kế hoạch và quản lý môi trường. Mục đích là để cho phép sinh viên:

  1. hiểu các nguyên tắc và thực tiễn về quy hoạch và quản lý môi trường;
  2. phân tích các chính sách môi trường của Hoa Kỳ liên quan đến quy hoạch môi trường;
  3. áp dụng các công cụ và kỹ thuật để chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch môi trường hiệu quả; và
  4. đánh giá hiệu quả của các kế hoạch quản lý môi trường.
Sinh viên trực tuyến mới phải hoàn thành hướng trực tuyến. Với cố vấn giáo dục được chỉ định cho họ, học sinh phải chuẩn bị một kế hoạch giáo dục trước hoặc trong khi hoàn thành học kỳ đầu tiên. Kế hoạch giáo dục được trình lên trưởng phòng để được phê duyệt cuối cùng./>
Nhân văn Môi trường

Nồng độ này cung cấp một chương trình giảng dạy nhân văn rộng để giúp học sinh:

  1. hiểu quan điểm đạo đức, xã hội, giao tiếp, văn chương, lịch sử, nghệ thuật liên quan đến hệ sinh thái;
  2. kiểm tra sự phát triển lịch sử của quan điểm lý thuyết của nhân văn về sự tương tác của các hệ thống xã hội và sinh thái; và
  3. áp dụng tiêu chuẩn đạo đức và tư duy phê phán trong phân tích các vấn đề môi trường.

Khóa học tự chọn

Chọn tham khảo ý kiến ​​với cố vấn học thuật 24 giờ tín dụng.

Chứng chỉ tốt nghiệp trực tuyến trong Hệ thống Thông tin Địa lý

Đây là chương trình 12 giờ do Bộ Nghiên cứu Môi trường quản lý. Mục đích của chứng chỉ là để cho sinh viên cơ hội để có được kiến ​​thức GIS có giá trị và kỹ năng có thể được áp dụng cho sự nghiệp trong cả hai học viện và thực hành. Ứng viên phải có bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận và đáp ứng các yêu cầu của trường để được nhận vào học sau đại học. Yêu cầu tối thiểu GPA 3.0 là bắt buộc. Học sinh không đáp ứng được yêu cầu này vẫn có thể áp dụng nhưng cần phải viết một lá thư cho Ủy ban Tuyển sinh GIS để chứng minh khả năng hoàn thành các môn học cấp độ sau đại học (như có kinh nghiệm làm việc đáng kể trong khu vực). Tư vấn UIS về cơ hội này.

Chính sách chấm điểm

Học sinh phải duy trì điểm GPA tích lũy là 3.0 trên thang điểm trong quá trình học. Tối đa bốn giờ điểm C (2.0) (mức C hoặc thấp hơn sẽ không được chấp nhận) áp dụng cho mức độ ENS, được cung cấp mỗi giờ của C được cân bằng bởi một giờ của A (mức A- sẽ không được chấp nhận), và một Thỉnh Nguyện Viên của Học Sinh được chấp thuận đã được lưu giữ trong Văn Phòng Hồ Sơ và Đăng Ký. Việc không duy trì điểm trung bình tổng thể của điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn sẽ dẫn đến việc khởi xướng việc đào tạo của Department of Environmental Studies. Các khóa học được cung cấp trên cơ sở cấp thư phải được thực hiện cho một loại chữ.

Thạc sĩ Đóng

Các ứng viên MS và MA, với sự hỗ trợ của các cố vấn và các ủy ban sau đại học, được yêu cầu phải hoàn thành một trong ba lựa chọn đóng cửa hiện có. Yêu cầu và các lựa chọn có sẵn trên trang web của UIS.

Kế hoạch Giáo dục của Học sinh

Phát triển kế hoạch giáo dục là một hoạt động quan trọng thông qua đó sinh viên và cố vấn học tập xác định các môn học phù hợp với bối cảnh, khát vọng và nhu cầu của học sinh.

Yêu cầu tuyển sinh

Điểm trung bình tổng thể tối thiểu là 3.00 là cần thiết trong công việc đại học của ứng viên, cùng với việc hoàn thành khóa học về sinh thái ở cấp độ 300 hoặc cao hơn với phòng thí nghiệm, với điểm B trở lên. Trình độ đại học hoặc công việc của người nộp đơn phải đủ cho các môn học tiên tiến trong khoa học môi trường. Các ứng viên nên nộp một bài luận văn học theo các hướng dẫn trực tuyến: Hai thư giới thiệu thông tin từ các giáo sư hoặc nhà tuyển dụng về khả năng học tập của ứng viên, đạo đức làm việc và tính toàn vẹn cá nhân.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

We’re proud to be one of three campuses of the world-class University of Illinois. The University of Illinois at Springfield provides an intellectually rich, collaborative, and intimate learning envir ... Đọc thêm

We’re proud to be one of three campuses of the world-class University of Illinois. The University of Illinois at Springfield provides an intellectually rich, collaborative, and intimate learning environment for students, faculty, and staff, while serving local, regional, state, national, and international communities. Đọc ít hơn
Springfield , Hoa Kỳ trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn