Khóa học BA (Hons) cung cấp cho sinh viên một cách tiếp cận chuyên sâu hơn và chuyên nghiệp với các dự án thiết kế cụ thể cũng như cung cấp cho sinh viên một văn bằng ấn tượng để thêm vào một CV, yếu tố thiết yếu khi tìm kiếm để xây dựng một nghề nghiệp trong thiết kế thị trường.

Khóa học này bao gồm một loạt các mô-đun nhằm định hình suy nghĩ và cơ sở tri thức của học sinh để họ có thể hoàn thành dự án thiết kế một cách chính xác, sáng tạo và kịp thời, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chính xác của khách hàng.
Các mô-đun cho chương trình cử nhân chính quy sẽ bao gồm nhiều chủ đề chính, đồng thời cung cấp cho sinh viên cơ hội để tập trung vào một yếu tố thiết kế cụ thể như thiết kế khách sạn hoặc thiết kế triển lãm.

Bằng cử nhân này được nghiên cứu bán thời gian, linh hoạt trực tuyến thông qua Virtual Wear Studio của chúng tôi được tạo ra đặc biệt (VLS) thông qua internet bằng máy tính của bạn. Ở đây bạn có thể truy cập vào nhiều liên kết đến thông tin thiết kế nội thất và bạn có thể liên hệ trực tiếp với người dạy kèm cá nhân của bạn. Khóa học được thiết kế để phù hợp với công việc của bạn

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 7 các khóa học tại National Design Academy »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 - 4 năm
Bán thời gian
Price
4,500 GBP
Thanh toán có thể được thực hiện thành từng phần
Theo địa điểm
Theo ngày