Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Trực tuyến ở Bahrain

Các Chương trình Đại học Trực tuyến ở Bahrain

Thạc sĩ

Một Cử nhân Quản trị Kinh doanh là một mức độ nào đó giúp học sinh tìm hiểu những thông tin và kỹ năng cần thiết để làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán. Một BBA có thể kiếm được trong 3-4 năm, tùy thuộc vào bao nhiêu sinh viên thời gian có thể cống hiến cho nghiên cứu của họ.

Bahrai, có nghĩa là "hai vùng biển " bao gồm 33 hòn đảo trong vịnh Ba Tư (vùng Vịnh Ả Rập). Bahrain có hệ thống giáo dục công cộng lâu đời nhất ở bán đảo Ả Rập.

Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Trực tuyến Hàng đầu ở Bahrain 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về BBA Thạc sĩ Bahrain.  Hãy thử Master Thạc sĩ thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây