Read the Official Description

DMAC là một trong số ít những nơi trong cả nước, nơi bạn có thể kiếm được bằng Cử nhân Khoa học (BS) trong Mobile Game Design. Chỉ là ấn tượng, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn cơ hội để kiếm được mức độ của bạn hoàn toàn trực tuyến thông qua các chương trình e-learning của chúng tôi.

Thông qua quá trình nghiên cứu của bạn, bạn sẽ đạt được kiến ​​thức và kỹ năng có thể giúp bạn nổi trội trong game và ngoài điện thoại di động. Skill này cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng đào tạo kinh doanh, mô phỏng y tế, các tour du lịch ảo, và nhiều hơn nữa. Bởi thời gian bạn đã kiếm được BS ở Mobile Game Design, bạn sẽ có một mức độ ấn tượng và một danh mục đầu tư mạnh mẽ sẽ giúp bạn nổi bật trên các đối thủ cạnh tranh.

Tìm hiểu các kỹ năng cần thiết:

  • Thiết kế đồ họa
  • Thiết kế giao diện người dùng
  • Phần mềm Game Engine
  • Hoạt hình 3D
  • Kinh nghiệm người dùng
  • Scripting & Ngôn ngữ lập trình
Program taught in:
Anh
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
582 USD
mỗi giờ tín chỉ
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date