Đọc Mô tả chính thức

Tại sao bạn nên chọn một trong các khóa học thiết kế của chúng tôi?

  • Truy cập khóa học thiết kế của chúng tôi suốt đời
  • Không có phí ẩn hoặc lệ phí thi

Các khóa học thiết kế

  • Bằng Tốt Nghiệp về Thiết Kế Đồ Họa Trực Tiếp Trực Tuyến
  • Văn bằng nâng cao về Thiết kế nội thất
  • Văn bằng nâng cao về Thiết kế May và Thời trang
  • Văn bằng Thiết kế đồ họa
  • Giấy chứng nhận cấp 2 trong Photoshop
  • Gói Thiết kế Web
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 365 các khóa học tại John Academy »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian