Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân Khoa học trong Cyber ​​Security

Về Chương trình

Cử nhân Khoa học trong Cyber ​​Security Program chuẩn bị cho sinh viên để có được kiến ​​thức cho sự nghiệp trong an ninh mạng và đảm bảo. Chương trình bao gồm các lĩnh vực chuyên đề liên quan đến quản lý an ninh máy tính, phản hồi sự cố, và đánh giá mối đe dọa an ninh, đòi hỏi sinh viên phải là những người tạo ra kiến ​​thức và phát minh ra các quy trình chứ không chỉ đơn thuần là người sử dụng thông tin. Ngoài ra, sinh viên sẽ được hướng dẫn về lãnh đạo và quản lý để chuẩn bị trở thành nhà quản lý và giám đốc.

Mục tiêu chương trình

Được phát triển từ mô hình học tập dựa trên Phân loại tư duy của Bloom, mục tiêu giáo dục của chương trình xác định những gì học sinh nên học, hiểu và có thể làm được sau khi học với ECCU. Mục tiêu chương trình là:

  1. Áp dụng các chiến lược kỹ thuật, công cụ và kỹ thuật để bảo đảm dữ liệu và thông tin cho khách hàng hoặc khách hàng.
  2. Tuân thủ một tiêu chuẩn cao về hành vi đạo đức.
  3. Sử dụng nghiên cứu ở cả hai địa điểm đã được thiết lập và ứng dụng sáng tạo để mở rộng cơ thể tri thức về bảo đảm thông tin.
  4. Áp dụng các nguyên tắc của tư duy phê phán để giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo và có hệ thống và đáp ứng những thách thức của môi trường không ngừng thay đổi của an ninh mạng.
  5. Thành thạo các kỹ năng cần thiết để chuyển sang vai trò lãnh đạo trong các công ty, cơ quan, đơn vị hoặc phòng ban.

Yêu cầu tốt nghiệp

Ngoài các yêu cầu về trình độ cụ thể, mỗi ứng viên tốt nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau.

  • Hoàn thành 60 giờ tín dụng của các khóa học cấp 300/400, trong đó ứng viên đạt điểm GPA tích lũy từ 2.0 trở lên;
  • Hoàn thành đạt yêu cầu của khóa học tổng thể đầu trang;
  • Tất cả các yêu cầu về trình độ phải được hoàn thành trong vòng bốn năm kể từ ngày sinh viên ghi danh vào trường và bắt đầu chương trình.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại EC Council University »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date