Read the Official Description

  • Nguồn nhân lực trong kinh doanh
  • Hành vi tiêu dùng hiểu biết
  • Nguyên tắc của hoạt động kinh doanh
  • Toán cao cấp kinh doanh

Bằng cấp:

Program taught in:
Anh

See 96 more programs offered by OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Open Enrollment
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
3,450 EUR
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date

ABMS Accreditation, Quality Assurance and Awards