Cử nhân sư trong quản lý quốc tế

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân sư trong quản lý quốc tế

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

  • Nguồn nhân lực trong kinh doanh
  • Hành vi tiêu dùng hiểu biết
  • Nguyên tắc của hoạt động kinh doanh
  • Toán cao cấp kinh doanh

Bằng cấp:

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
3,450 EUR
Locations
Thụy Sĩ - Zürich, Zurich
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Thụy Sĩ - Zürich, Zurich
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Video

ABMS Accreditation, Quality Assurance and Awards