Đọc Mô tả chính thức

Bạn có thể bảo vệ mạng và hệ thống thông tin chống lại các cuộc tấn công mạng với BS trực tuyến của Utica College trong Bảo mật không dây. Chương trình học theo ngành cụ thể của chương trình cung cấp cho bạn các kỹ năng để phát triển một chiến lược an ninh không gian mạng và các kế hoạch cài đặt phần mềm quan trọng.

Chương trình cử nhân trực tuyến cung cấp bốn chuyên ngành :

 1. Mạng lưới pháp y và điều tra xâm nhập
 2. Đảm bảo thông tin
 3. Điều tra tội phạm mạng và gian lận
 4. Cyber ​​Operations


Một số chương trình nổi bật bao gồm:

 • Chỉ định Trung tâm quốc gia về xuất sắc học thuật trong giáo dục quốc phòng về mạng (CAE-CD) của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) và Bộ an ninh quốc gia (DHS)
 • Chỉ định Trung tâm quốc gia về kỹ thuật số học thuật kỹ thuật số (CDFAE) của Trung tâm tội phạm quốc phòng (DC3)
 • Chỉ định một Trung tâm Học thuật Xuất sắc (ACE) bởi EC-Council, một trong những cơ quan chứng nhận hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng.
 • Những người hướng dẫn được tôn trọng là những chuyên gia hàng đầu trong ngành về lĩnh vực an ninh mạng, chống khủng bố / chống gián điệp, pháp y và bảo mật thông tin
 • Bốn chuyên ngành an ninh mạng theo yêu cầu để tùy chỉnh giáo dục của bạn
 • Sự phát triển các kỹ năng quan trọng cho các nhà điều tra và kỹ thuật viên
 • Tập trung vững chắc vào viết, tư duy phê phán, toán học, thống kê và các ngành quan trọng khác
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Utica College Online

Xem 48 các khóa học tại Utica College Online »

Cập nhật lần cuối October 8, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng Năm 2019
Tháng 8 2019
Duration
3 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Năm 2019
End Date
Tháng 4 30, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
End Date
Tháng Bảy 31, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Tháng 12 31, 2021
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Năm 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 4 30, 2022

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng Bảy 31, 2022

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 31, 2021