Read the Official Description

Tội phạm tiếp tục nâng cao kỹ thuật của họ thông qua công nghệ, cũng như skate các cạnh của sơ hở pháp lý, lợi dụng các luật không tồn tại hoặc lỏng lẻo xác định. Bạn sẽ tìm thấy các vấn đề liên quan đến công lý hình sự trên toàn cầu, vào nhà và kinh doanh của cư dân một cách vật chất và ảo, đe dọa an ninh quốc gia, và yêu cầu thay đổi chính sách ngay lập tức để bảo vệ người vô tội và truy tố tội.

Cho dù bạn mong muốn giúp thay đổi và hỗ trợ hệ thống tư pháp để phản ánh thời hiện đại, ngăn chặn tội phạm, bắt tội phạm, hoặc cải thiện người phạm tội, BS của Utica trong Tư pháp hình sự cung cấp chuyên môn để hỗ trợ mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

Với BS trực tuyến trong Tư pháp hình sự- Chuyên môn chung , bạn có thể tạo chuyên môn của riêng bạn để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn trong một khu vực tư pháp hình sự đáp ứng các mục tiêu cá nhân và chuyên nghiệp của bạn. Chọn bất kỳ bốn môn tự chọn 3 tín chỉ nào dựa trên các nguyên tắc lựa chọn khóa học để hoàn thành một chuyên môn trong BS trong chương trình Tư pháp hình sự.

Program taught in:
Anh
Utica College Online

See 36 more programs offered by Utica College Online »

Last updated October 8, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng Năm 2019
Tháng 8 2019
Duration
3 năm
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng Năm 2019
End Date
Tháng 4 30, 2022
Application deadline
Start Date
Tháng 8 2019
End Date
Tháng Bảy 31, 2022
Application deadline
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Tháng 12 31, 2021
Application deadline

Tháng Năm 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 4 30, 2022

Tháng 8 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng Bảy 31, 2022

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date
Tháng 12 31, 2021