Cử nhân Quản trị Kinh doanh Trực tuyến (EBBA)

Chung

Chương trình mô tả

Tổng quan

Chương trình cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của EBU cung cấp cho sinh viên trưởng thành có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc với kiến thức toàn diện về các khái niệm, lý thuyết và mô hình kinh doanh. Chương trình tập trung vào và ứng dụng của họ vào các vấn đề trong thế giới thực với sự tương tác và học tập hữu hình. Thông qua phương pháp này, sinh viên học cách kết nối các khái niệm kinh doanh với xã hội toàn cầu lớn hơn, với sự chuẩn bị cho một con đường sự nghiệp rõ ràng trong lĩnh vực kinh doanh. Họ được cung cấp một sự chuẩn bị vững chắc để tiếp tục học cao học về quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ủy ban Châu Âu cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức giáo dục đại học trong việc trao các khoản tín dụng cho kết quả học tập có được bên ngoài bối cảnh học tập chính thức thông qua kinh nghiệm làm việc. Sự công nhận được tự động theo sau là giải thưởng tín dụng ECTS trong chương trình EBBA.

Sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân này theo đuổi sự nghiệp trong:

 • Tư vấn viên
 • Người quản lý tài chính
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý hoạt động
 • Quản trị viên y tế
 • Quản lý hệ thống thông tin

EBBA trong chương trình quản trị kinh doanh Kết quả học tập

Mục tiêu học tập của EBU nhằm tăng cường học tập của sinh viên trong các lĩnh vực sau: giao tiếp, lý luận đạo đức, kỹ năng phân tích, công nghệ thông tin, triển vọng toàn cầu, tư duy phê phán và hiểu biết về sức mạnh tổng hợp. Sau khi hoàn thành Chương trình EBBA, sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • Thể hiện sự chuyên nghiệp, tự giác và lãnh đạo
 • Hiểu các vấn đề đổi mới và tình huống khó xử mà các doanh nghiệp thường gặp phải
 • Áp dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề kinh doanh
 • Hiểu các khái niệm và xu hướng đổi mới và làm thế nào CNTT có thể cải thiện hiệu suất của tổ chức
 • Thể hiện một viễn cảnh toàn cầu và nhận thức về sự khác biệt văn hóa ảnh hưởng đến các doanh nghiệp
 • Có các kỹ năng cần thiết để tích hợp các khái niệm từ các ngành khác nhau để xác định và phát triển các chiến lược kinh doanh
 • Có các kỹ năng cần thiết để làm việc và lãnh đạo hiệu quả trong môi trường làm việc theo nhóm
 • Có sự hiểu biết thấu đáo và đánh giá cao về tầm quan trọng của việc ra quyết định đạo đức

124423_rsz_adobestock_271171292.jpg

Cấu trúc chương trình

Học kỳ I (tháng 10 - tháng 1)

Quản lý kinh doanh (4 ECTS)

 • Công cụ ra quyết định
 • Doanh nhân
 • Đạo đức trong kinh doanh

Quản lý nguồn nhân lực (4 ECTS)

 • Tuyển dụng
 • Hiệu suất và quản lý
 • Quan hệ lao động và luật lao động

Kế toán tài chính (4 ECTS)

 • Ghi nhận các giao dịch tài chính
 • Sổ sách kế toán, kế toán T và các mục tạp chí
 • Lợi nhuận, dòng tiền, tài sản và nợ phải trả

Đạo đức kinh doanh (4 ECTS)

 • Vấn đề và vấn đề kinh doanh
 • Chiến lược và mục tiêu doanh nghiệp
 • CSR, CER và các bên liên quan

Phương pháp kinh doanh định lượng (4 ECTS)

 • Phương pháp dự báo
 • Phân tích chuỗi thời gian
 • Phân phối và phân tích phương sai

Quản lý tiếp thị (4 ECTS)

 • Lực lượng toàn cầu hóa
 • Giá trị cá nhân và đạo đức Nhiều bên liên quan

Kỹ năng giao tiếp (3 ECTS)

 • Lý thuyết truyền thông
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng nghe

Nghiên cứu điển hình (3 ECTS) - Hội thảo

Học kỳ II (tháng 2 - 5)

Quản lý quan hệ khách hàng (4 ECTS)

 • CNTT cho nhân viên bán hàng
 • Quản lý và mua lại khách hàng
 • Quản lý quan hệ B2B

Tài chính doanh nghiệp (4 ECTS)

 • Nền tảng tài chính
 • Quản lý rủi ro
 • Vôn lưu động

Kinh tế vĩ mô (4 ECTS)

 • Chính sách tài khóa và tiền tệ
 • Thất nghiệp và lạm phát

Nền kinh tế toàn cầu (4 ECTS)

 • Thương mại quốc tế
 • Tỷ giá, lãi suất
 • Cán cân thương mại

Quản trị chiến lược (4 ECTS)

 • Chiến lược chế tạo và thực hiện
 • Văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo
 • Chiến lược cạnh tranh

Quản lý sản xuất và vận hành (4 ECTS)

 • Lực lượng toàn cầu hóa
 • Vòng tròn Kaizen và Chất lượng
 • JIT và Lean Sản xuất

Các trường hợp trong tài chính (3 ECTS) - Hội thảo

 • Lý thuyết truyền thông
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng nghe

Nghiên cứu trường hợp (3 ECTS) - Hội thảo

Nghiên cứu trường hợp cuối cùng và Tổng luận án (12 ECTS)

Trường hợp cuối cùng trong Marketing (3 ECTS); Trường hợp cuối cùng về Tài chính (3 ECTS); Luận văn (6 ECTS)

Cơ sở bắt buộc Tuần một chu kỳ: Kết nối, kiểm tra cuối kỳ

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Đọc thêm

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Đọc ít hơn
Thành phố Luxembourg