Đọc Mô tả chính thức

Tổng quan

Mục đích của Cử nhân Quản lý nguồn nhân lực là trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những kiến ​​thức chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực (HRM), lý thuyết, nguyên tắc và kỹ năng để họ có thể đóng góp vào các lĩnh vực kinh doanh đa ngành, đa quốc gia, tự tin thực hiện kỹ năng phân tích, diễn giải, chiến lược và tích hợp.

Kết quả học tập xuất cảnh của chương trình phù hợp với yêu cầu của NQF Cấp độ 7 và sinh viên được yêu cầu áp dụng kiến ​​thức lý thuyết cho các vấn đề phức tạp và trình bày ứng dụng như một đối số có cấu trúc tốt bằng cách sử dụng diễn ngôn học thuật.

Cử nhân Quản lý nguồn nhân lực sẽ trao quyền cho sinh viên với một tập hợp các kỹ năng, giá trị, thái độ và kiến ​​thức để giúp họ:

 • đóng góp vào sự phát triển, tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của tài sản tổ chức: nhân viên, các đội và cộng đồng liên quan;
 • xây dựng, lập kế hoạch, lập chiến lược, thực hiện, đo lường và cải thiện HRM và quy trình kinh doanh, thực tiễn, hệ thống và giải pháp;
 • hợp tác, học hỏi và hợp tác với các tổ chức HRM quốc gia, khu vực và toàn cầu và các bên liên quan kinh doanh để cải thiện hiệu suất vốn nhân lực thông qua phát triển tài năng;
 • áp dụng đổi mới và công nghệ để thực hiện và cải thiện hệ thống quản trị nhân sự và kinh doanh, chính sách, thủ tục và thực hành tốt nhất; và
 • tuân thủ quản trị tốt, đạo đức mạnh mẽ và các tiêu chuẩn hiệu suất chất lượng khi thực hiện, quản lý và cải thiện HRM và thực tiễn kinh doanh.

Yêu cầu nhập học

Một chứng chỉ cao cấp hoặc một chứng chỉ quốc gia cấp cao đáp ứng các tiêu chuẩn nhập học cụ thể hoặc một chứng chỉ tương đương SAQA cho các trường quốc tế để lại giấy chứng nhận là bắt buộc.

Điểm số học tập tối thiểu (APS) là 28 được yêu cầu để được nhận vào học với Toán và 30 với Toán học, với các thông số kỹ thuật sau:

 • Tiếng Anh có ký hiệu D (APS = 4);
 • Toán học có ký hiệu D (APS = 4);
 • Toán học với ký hiệu D (APS = 4);

Học sinh có HRM có liên quan hoặc chứng chỉ hoặc bằng cấp quốc gia có liên quan cũng có thể được tiếp cận với mức độ này.

Có một câu hỏi? Email enquiries@online.uj.ac.za hoặc điện thoại 0800 980 364 (miễn phí).

Lý do để đăng ký vào một chương trình trực tuyến UJ

Các chương trình trực tuyến của chúng tôi được thiết kế cẩn thận để kiếm được bằng cấp đại học được công nhận có thể cho sinh viên từ mọi tầng lớp xã hội.

Học sinh được hưởng lợi từ sự hướng dẫn nghiêm ngặt và giảng viên của một chương trình truyền thống, có thể truy cập trực tuyến.

 • Không yêu cầu đi lại
 • 6 ngày bắt đầu mỗi năm
 • Trả tiền cho mỗi mô-đun
 • Được hỗ trợ đầy đủ
 • Làm việc và học hỏi

Mô-đun bắt buộc - 374 Tín dụng

Quản lý nguồn nhân lực 1A (12 tín chỉ)
Tâm lý công nghiệp 1BA (8 tín chỉ)
Tâm lý công nghiệp 1BB (8 tín chỉ)
Tâm lý công nghiệp 1AA (8 tín chỉ)
Quản trị kinh doanh 1A (12 tín chỉ)
Quản lý thông tin 1AA (8 tín chỉ)
Toán học: Tài chính

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại University of Johannesburg »

Cập nhật lần cuối June 21, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng Bảy 2019
Tháng 8 2019
Duration
5 năm
Price
82,280 ZAR
LỆ PHÍ TÍN DỤNG TÍN DỤNG - 2018: R 220
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2019

Tháng 8 2019

Tháng 10 2019

Tháng 1 2020

Tháng 3 2020