Trong khoảng

Chương trình Cử nhân Nghệ thuật Tôn giáo trực tuyến được thiết kế để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các chuyên gia có trình độ và có tay nghề cao trong các lĩnh vực của bộ, công việc phi lợi nhuận, kinh doanh, báo chí và các lĩnh vực liên quan khác. . Chương trình tôn giáo tại Kentucky Wesleyan tìm cách trau dồi sự đa dạng về tôn giáo bằng cách làm quen với sự phát triển, tín ngưỡng và thực hành của nhiều truyền thống tôn giáo. Thông qua chương trình tôn giáo, học sinh sử dụng các nguồn lực liên ngành để nhận ra và tham gia vào chức năng của tôn giáo trong lịch sử, xã hội và văn hóa.

Bởi vì di sản của Kentucky Wesleyan College là United Methodist, chúng tôi nhận ra rằng nhiều sinh viên của chúng tôi đến từ truyền thống Kitô giáo. Đồng thời, với tư cách là một chương trình trong bối cảnh nghệ thuật tự do, chương trình tôn giáo tại Kentucky Wesleyan khuyến khích tư duy phê phán và thảo luận về các cam kết đức tin. Một khóa học về tôn giáo phát triển các kỹ năng cần thiết để phân tích và giải thích các tranh luận về tôn giáo và các vị trí tôn giáo cũng như các kỹ năng xây dựng và trình bày một lập luận.

Bản đồ độ tôn giáo trực tuyến

I. Giáo dục phổ thông
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại Kentucky Wesleyan College »

Cập nhật lần cuối Tháng Hai 2, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date