Cử nhân nghệ thuật trực tuyến về tôn giáo

Chung

Chương trình mô tả

Trong khoảng

Chương trình Cử nhân Nghệ thuật Tôn giáo trực tuyến được thiết kế để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các chuyên gia có trình độ và có tay nghề cao trong các lĩnh vực của bộ, công việc phi lợi nhuận, kinh doanh, báo chí và các lĩnh vực liên quan khác. . Chương trình tôn giáo tại Kentucky Wesleyan tìm cách trau dồi sự đa dạng về tôn giáo bằng cách làm quen với sự phát triển, tín ngưỡng và thực hành của nhiều truyền thống tôn giáo. Thông qua chương trình tôn giáo, học sinh sử dụng các nguồn lực liên ngành để nhận ra và tham gia vào chức năng của tôn giáo trong lịch sử, xã hội và văn hóa.

Bởi vì di sản của Kentucky Wesleyan College là United Methodist, chúng tôi nhận ra rằng nhiều sinh viên của chúng tôi đến từ truyền thống Kitô giáo. Đồng thời, với tư cách là một chương trình trong bối cảnh nghệ thuật tự do, chương trình tôn giáo tại Kentucky Wesleyan khuyến khích tư duy phê phán và thảo luận về các cam kết đức tin. Một khóa học về tôn giáo phát triển các kỹ năng cần thiết để phân tích và giải thích các tranh luận về tôn giáo và các vị trí tôn giáo cũng như các kỹ năng xây dựng và trình bày một lập luận.

Bản đồ độ tôn giáo trực tuyến

I. Giáo dục phổ thông
Cập nhật lần cuối Tháng Hai 2019

Giới thiệu về trường

Kentucky Wesleyan College, in partnership with the United Methodist Church, fosters a liberal arts education that nourishes and prepares students intellectually, spiritually and physically to achieve ... Đọc thêm

Kentucky Wesleyan College, in partnership with the United Methodist Church, fosters a liberal arts education that nourishes and prepares students intellectually, spiritually and physically to achieve success in life. Đọc ít hơn