Cử nhân nghệ thuật trực tuyến về thiết kế đồ họa

Chung

Chương trình mô tả

Trong khoảng

Chương trình Cử nhân Nghệ thuật Thiết kế đồ họa trực tuyến được thiết kế để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho các chuyên gia có trình độ và có tay nghề cao trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và các lĩnh vực liên quan khác. Học sinh trong chương trình này hoàn thành một cốt lõi yêu cầu của các khóa học nghệ thuật, trong đó các nguyên tắc nền tảng của nghệ thuật và thiết kế được nghiên cứu. Sau khi hoàn thành các khóa học vẽ và thiết kế nền tảng, sinh viên bắt đầu các môn học thiết kế đồ họa sẽ tập trung vào kiểu chữ, thiết kế thương hiệu, xuất bản, thiết kế web, hoạt hình và các dự án nâng cao khác.

Thiết kế đồ họa

I. Giáo dục phổ thông
Cập nhật lần cuối Tháng Hai 2019

Giới thiệu về trường

Kentucky Wesleyan College, in partnership with the United Methodist Church, fosters a liberal arts education that nourishes and prepares students intellectually, spiritually and physically to achieve ... Đọc thêm

Kentucky Wesleyan College, in partnership with the United Methodist Church, fosters a liberal arts education that nourishes and prepares students intellectually, spiritually and physically to achieve success in life. Đọc ít hơn