Chương trình hoàn thành bằng Cử nhân Nghiên cứu Tự do về Nghiên cứu Tổng quát trực tuyến từ Đại học Saint Joseph được thiết kế để không chỉ giúp bạn liên tục lấy tín chỉ đại học hiện tại và hoàn thành bằng cử nhân mà còn được xây dựng trên một chương trình giáo dục trong thế giới thực sẽ giúp bạn học Bằng cấp mới để làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Chọn từ hai nồng độ: Nghiên cứu tự kỷ hoặc Nghiên cứu chuyên nghiệp.

Nghiên cứu chuyên nghiệp - tập trung vào chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thành công tại nơi làm việc hiện đại, đặc biệt liên quan đến lãnh đạo và phát triển tổ chức. Khóa học phát triển tiềm năng lãnh đạo của bạn và mở rộng kiến thức chung của bạn trong các lĩnh vực như tư duy phê phán, công bằng xã hội, giải quyết vấn đề và nhiều hơn nữa.

Không có công cụ nào tốt hơn, mạnh mẽ hơn để tăng thu nhập và cơ hội nghề nghiệp hơn bằng đại học. Nếu bạn không kiếm được bằng cử nhân trong quá khứ, Cử nhân Khoa học Tự do trực tuyến là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thành bằng đại học của bạn.

Lợi ích của chương trình:

  • Hoàn toàn trực tuyến - hoàn thành các khóa học theo tốc độ của riêng bạn, lý tưởng cho người lớn đang làm việc.
  • Chuyển tín dụng đại học hiện tại - kinh nghiệm làm việc cũng có thể đủ điều kiện cho tín dụng.
  • Học phí cạnh tranh
  • Các khóa học tương tác và hấp dẫn.
  • Hai nồng độ - Nghiên cứu tự kỷ hoặc Nghiên cứu chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ kỹ thuật liên tục, 24/7.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 23 các khóa học tại Saint Joseph's University Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 15, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date