ONLINESTUDIES

45 Các Chương trình cấp Chứng nhận Trực tuyến ở Ấn Độ

Giấy chứng nhận là mục tiêu theo học của rất nhiều sinh viên muốn cải thiện triển vọng tìm kiếm việc làm trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh. Các giấy chứng nhận có thể giúp sinh viên nâng cao các kĩ năng và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, tài chính, khách sạn, lãnh đạo, và quản lý.

Ấn Độ, chính thức Cộng hòa Ấn Độ, là một quốc gia ở Nam Á. Đây là quốc gia lớn thứ bảy theo khu vực, quốc gia đông dân thứ hai với hơn 1.2 tỷ người, và nền dân chủ đông dân nhất trên thế giới

45 Các Chương trình cấp Chứng nhận Trực tuyến Tốt nhất ở Ấn Độ 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Giấy chứng nhận khóa học - Thời gian xếp hàng và Tiền phạt do dỡ hàng chậm

Institute Of Shipping
Certificate
Tháng 7 2020
<
Bán thời gian
<
4 tuần
Trực tuyến

Chương trình Giấy chứng nhận trong quản lý vận chuyển từ IOS phục vụ doanh nghiệp và chuyên gia làm việc với sự tự do để có được bàn tay thêm vào các lĩnh vực chuyên ngành và ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - ngữ pháp từ vựng và giọng đào tạo

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Chương trình chứng chỉ là rất quan trọng trong ngành công nghiệp bởi vì họ thấy rằng bạn đã được đào tạo chuyên môn cao trong một lĩnh vực cụ thể. Chương trình chứng nhận ngữ ...

Đọc thêm

Nâng cao Sau đại học văn bằng trong trách nhiệm xã hội

CSR Centre of Excellence
Postgraduate Certificate
Tháng 7 2020
<
Bán thời gian
<
3 tháng
Anh
Trực tuyến

Sau đại học tiên tiến Giấy chứng nhận khóa học trong CSR ttime đầu tiên ở Nam Á.

Đọc thêm

Quản lý dự án chuyên nghiệp

Morgan International
Certificate
<
Bán thời gian
Anh
Trực tuyến

Đạt được một sự hiểu biết toàn diện về tất cả các khía cạnh của quản lý dự án, từ kỹ thuật thiết yếu và thực hành tốt nhất mới nhất, phải thông qua để tối đa hóa ROI của một d ...

Đọc thêm

Giấy chứng nhận khóa học - Quản lý chuỗi cung ứng

Institute Of Shipping
Certificate
Tháng 7 2020
<
Bán thời gian
<
4 tuần
Trực tuyến

Chương trình Giấy chứng nhận trong quản lý vận chuyển từ IOS phục vụ doanh nghiệp và chuyên gia làm việc với sự tự do để có được bàn tay thêm vào các lĩnh vực chuyên ngành và ...

Đọc thêm

Giấy chứng nhận khóa học - Vận chuyển ngữ

Institute Of Shipping
Certificate
Tháng 7 2020
<
Bán thời gian
<
4 tuần
Trực tuyến

Chương trình Giấy chứng nhận trong quản lý vận chuyển từ IOS phục vụ doanh nghiệp và chuyên gia làm việc với sự tự do để có được bàn tay thêm vào các lĩnh vực chuyên ngành và ...

Đọc thêm

Giấy chứng nhận khóa học - Địa lý Biển

Institute Of Shipping
Certificate
Tháng 7 2020
<
Bán thời gian
<
4 tuần
Trực tuyến

Chương trình Giấy chứng nhận trong quản lý vận chuyển từ IOS phục vụ doanh nghiệp và chuyên gia làm việc với sự tự do để có được bàn tay thêm vào các lĩnh vực chuyên ngành và ...

Đọc thêm

Giấy chứng nhận khóa học - Xuất khẩu - Tài liệu

Institute Of Shipping
Certificate
Tháng 7 2020
<
Bán thời gian
<
4 tuần
Trực tuyến

Chương trình Giấy chứng nhận trong quản lý vận chuyển từ IOS phục vụ doanh nghiệp và chuyên gia làm việc với sự tự do để có được bàn tay thêm vào các lĩnh vực chuyên ngành và ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - kinh doanh tiếng Anh đào tạo

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Chương trình chứng chỉ là rất quan trọng trong ngành công nghiệp bởi vì họ thấy rằng sinh viên đã được đào tạo chuyên môn cao trong một lĩnh vực cụ thể. Chương trình chứng nhậ ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - các quỹ tương hỗ

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Ngành công nghiệp quỹ tương hỗ đang đóng một vai trò tích cực trên thị trường vốn hiện nay và là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất. Các ngành công nghiệp ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - lập kế hoạch đầu tư

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Chương trình chứng chỉ này trong kế hoạch đầu tư có nghĩa là cho những người muốn có được một nắm giới thiệu nhưng công ty về quá trình đầu tư. Chương trình cho phép học sinh ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - lập trình java

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Chương trình chứng chỉ là rất quan trọng trong ngành công nghiệp bởi vì họ thấy rằng bạn đã được đào tạo chuyên môn cao trong Java. Trong khóa học Java này, bạn sẽ tìm hiểu sâ ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - lập trình web trong asp.net bằng c #

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Chương trình chứng chỉ là rất quan trọng trong ngành công nghiệp bởi vì họ thấy rằng bạn đã được đào tạo chuyên môn cao trong lập trình web trong ASP.NET. Đây là một chương tr ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - thiết kế đồ họa

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Chương trình chứng chỉ là rất quan trọng trong ngành công nghiệp bởi vì họ thấy rằng bạn đã được đào tạo chuyên môn cao trong thiết kế đồ họa. Đây là một chương trình chứng nh ...

Đọc thêm

Chương trình chứng chỉ - Cơ bản 3D

VCampus Global
Certificate
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Trực tuyến

Giấy chứng nhận trong thiết kế 3D chú trọng về các vấn đề đương đại trong thiết kế, thăm dò và thử nghiệm qua những kinh nghiệm của một loạt các phương pháp thiết kế, kỹ thuật ...

Đọc thêm