Chương trình MicroMasters trong Công tác xã hội: Thực hành, Chính sách và Nghiên cứu (Đại học Michigan)

Chung

Giới thiệu về trường

Founded by Harvard University and MIT in 2012, edX is an online learning destination and MOOC provider, offering high-quality courses from the world’s best universities and institutions to learners ev ... Đọc thêm

Founded by Harvard University and MIT in 2012, edX is an online learning destination and MOOC provider, offering high-quality courses from the world’s best universities and institutions to learners everywhere. With more than 90 global partners, we are proud to count the world’s leading universities, nonprofits, and institutions as our members. EdX university members top the QS World University Rankings® with our founders receiving the top honors, and edX partner institutions ranking highly on the full list. Đọc ít hơn
Cambridge
Xem hồ sơ trường