Read the Official Description

Đại học Columbia Southern nhận ra rằng có một mong muốn ngày càng tăng của nhiều người trong lực lượng lao động để đào tạo tập trung trong một chuyên môn nghiệp vụ.

Để đáp ứng nhu cầu này, CSU cung cấp Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình mà sử dụng đầy đủ các khóa học từ nồng độ CSU.

Chứng chỉ tốt nghiệp Chương Trình


Học sinh chọn bốn khóa học (12 giờ tín dụng học kỳ) từ một nồng độ sau đại học để kiếm được một giấy chứng nhận tốt nghiệp trong mức vùng tập trung.

Chương trình giảng dạy

MBA 6621 - Môi trường pháp lý quốc tế
MBA 6631 - Quản lý liên văn hóa
MBA 6641 - Kinh tế Quốc tế
MBA 6651 - Tài chính quốc tế


Program taught in:
Anh

See 19 more programs offered by Columbia Southern University »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date