Chứng chỉ Quản lý sự kiện

Chung

Chương trình mô tả

Chứng chỉ Quản lý sự kiện cung cấp cho sinh viên cơ hội học nghề tổ chức sự kiện. Nó kết hợp học tập kinh nghiệm với công việc của khóa học học thuật để chuẩn bị cho bạn tất cả những điều bất ngờ khi điều phối các sự kiện.

Gần như mọi loại tổ chức đều có nhu cầu tạo và quản lý các sự kiện, từ các tập đoàn đến các tổ chức chính trị, tổ chức phi lợi nhuận cho đến các đội thể thao. Trên thực tế, có hàng chục nhân viên ngay The University of Iowa khuôn viên The University of Iowa , những người có vai trò bao gồm một số lượng lớn kế hoạch tổ chức sự kiện.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Founded in 1847, it is the state's oldest institution of higher education and is located alongside the picturesque Iowa River in Iowa City.

Founded in 1847, it is the state's oldest institution of higher education and is located alongside the picturesque Iowa River in Iowa City. Đọc ít hơn
Thành phố Iowa