Chứng chỉ tốt nghiệp về Truyền thông và Lãnh đạo

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Chứng chỉ Sau đại học trực tuyến về Giao tiếp và Lãnh đạo của Đại học Purdue là một chương trình đa năng được thiết kế cho các cá nhân đang cố gắng nâng cao tiềm năng chuyên môn của họ và đủ tiêu chuẩn cho các vị trí lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Được tạo ra với những cá nhân làm việc trong tâm trí, chương trình có thể được hoàn thành trong 32 tuần trong một môi trường học tập trực tuyến hoàn toàn cung cấp các tùy chọn lịch trình linh hoạt.

Chương trình chứng chỉ cung cấp tuyển chọn các khóa học được giảng dạy bởi các nhà giáo dục chuyên nghiệp, những người cam kết cung cấp trải nghiệm học tập chất lượng cao Đại học Purdue nổi tiếng. Các khóa học tập trung vào việc áp dụng giao tiếp và lãnh đạo trong các môi trường chuyên môn khác nhau và cung cấp thông tin chi tiết về cách làm việc với các nhóm đa văn hóa, các kỹ thuật cộng tác chuyên nghiệp và giao tiếp phù hợp cho cấp trên và cấp dưới. Học sinh khám phá vai trò của giao tiếp để lãnh đạo hiệu quả trong khi học cách áp dụng các kỹ năng mới trực tiếp tại nơi làm việc.

Sau khi hoàn thành chứng chỉ giao tiếp và lãnh đạo, sinh viên tốt nghiệp được trang bị để giao tiếp với giám đốc điều hành khi cổ phần cao và cũng để xác định các lý thuyết và nguyên tắc liên quan của giao tiếp tổ chức trong các môi trường chuyên nghiệp đa dạng. Ngoài ra, những cá nhân hoàn thành chương trình này hoàn toàn có khả năng phát triển các kế hoạch truyền thông nội bộ và bên ngoài toàn diện để tăng năng suất của nhóm và chuyển đổi vai trò chuyên môn của họ thành các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực của họ.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Purdue University offers a strong foundation of tradition and history, an environment of intellectual curiosity and discovery, and a supportive, student-centered approach to learning.

Purdue University offers a strong foundation of tradition and history, an environment of intellectual curiosity and discovery, and a supportive, student-centered approach to learning. Đọc ít hơn