Đọc Mô tả chính thức

Expert - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là sự đóng góp kinh doanh để phát triển
bền vững để cải thiện môi trường xã hội, kinh tế và / hoặc.
Điều này có nghĩa là khi một công ty đã đạt được một tài khoản outturn kinh tế
tích cực và do đó tăng giá trị của nó, nên đóng góp vào phát triển bền vững
liên quan đến môi trường và hành tinh, luôn luôn tìm kiếm chặt chẽ tôn trọng quyền
con người.
Nhận thấy tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện nay
European University Campus, đã phát triển một chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên với
kiến thức và quan điểm cần thiết để bao gồm bất kỳ công ty hoặc tổ chức
CSR tiêu chí trong quản lý của mình.

&nbsp


YÊU CẦU


- Văn bằng được cấp phép.
- Các chuyên gia và các chuyên gia.
- Những người quan tâm đến làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.

&nbsp


mức độ nhận được


Chuẩn độ là tư nhân, thu được sau khi đệ trình và phê duyệt các nghiên cứu trường hợp
tất cả các lĩnh vực thẩm định chương trình.
Học sinh sẽ nhận được các tiêu chuẩn sau do Campus châu Âu ban hành:
Chuyên gia trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

&nbsp


CAMPUS


Tại trường Đại học châu Âu, là một tổ chức hoạt động để đạt được một đào tạo cao
chất lượng, không có nghi ngờ mang lại đào tạo tiếp cận và giá cả phải chăng cho bất cứ ai inte-
ested trong việc hình thành một khuôn viên ưu tú, một uy tín nhất ở châu Âu, trong điều khoản của
đào tạo không được kiểm soát liên quan.
Với các chuyên ngành khác nhau bao gồm các lĩnh vực khác nhau của giáo dục, trường của chúng tôi
trình độ riêng cung cấp European University Campus, tắt chủ đề,
Riêng Campus giá đắt.
Đạt được khoa học, văn hóa, xã hội và kinh tế, và nghiên cứu và
đào tạo nghề và theo quy định của pháp luật liên quan đến đào tạo tư nhân không được kiểm soát.
Theo quan điểm của chúng tôi, Campus nhằm mục đích là một công cụ của con người và giáo dục, và như
như vậy, chúng tôi đã trở nên truy cập vào toàn bộ số sinh viên và chuyên nghiệp.
Học sinh trên toàn thế giới, hiện tại với chúng tôi, với một mức độ cao của sự hài lòng, rằng
chúng tôi đã thống nhất chất lượng cao đặc trưng cho chúng ta, khả năng tiếp cận, giá gần
chúng ta, điều trị nhân đạo, tất cả đều có một mục tiêu: Campus đạt được điểm chuẩn châu Âu
được đào tạo các chuyên gia từ châu Âu đến bất cứ nơi nào trên thế giới

&nbsp


ƯU ĐIỂM CỦA TRƯỜNG


Chuyên ngành đào tạo chất lượng cao.
- Đào tạo hoàn toàn trực tuyến.
- Cá nhân hoá dịch vụ.
- Giá rất phải chăng, làm cho việc đào tạo không phải là một sự xa xỉ.
- Pace của nghiên cứu phù hợp với thực tế cuộc sống của học sinh.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 21 các khóa học tại Campus Universitario Europeo »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
6 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
995 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date