Đọc Mô tả chính thức

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ảo

&nbsp

"Các Chuyên ảo Quản trị Kinh doanh tại Đại học EAN là một trong những chương trình đào tạo cấp chứng nhận cao bởi ACBSP rằng trường đại học đầu tiên ở cấp này có trong nước. Điều này làm cho nó một cung cấp duy nhất trong các quốc gia có liên quan đến nghiên cứu sau đại học theo khoảng cách học tập phương thức này với mức độ kiểm định quan trọng nhất đối với các trường kinh doanh trên toàn thế giới với.

&nbsp

Chương trình nhằm tăng cường các kỹ năng của các chuyên gia từ các ngành khác nhau người quan tâm trong có thế mạnh về khái niệm và thực tiễn quan trọng để giải quyết sự phức tạp của việc quản lý và quản lý các loại khác nhau của các tổ chức công cộng và phi lợi nhuận tư nhân.

&nbsp

Các yếu tố khác biệt tại Đại học EAN là tham gia vào một cách mạnh mẽ trong các chương trình chuyên môn kể từ khi sinh viên tốt nghiệp sẽ có đủ kĩ năng để phát triển tư duy chiến lược áp dụng cho bối cảnh toàn cầu và tái khẳng định khả năng và kỹ năng của họ để thực hiện quá trình sáng kiến ​​phát triển kinh doanh và với ý thức cao về đạo đức và trách nhiệm xã hội.

&nbsp

Chuyên gia Quản trị Kinh doanh Đại học EAN có thể làm việc ở các vị trí quản lý cấp đầu tiên trong, các tổ chức công cộng và phi lợi nhuận đòi hỏi ưu tiên các quy trình ra quyết định liên quan đến quản lý hiện đại, tài chính doanh nghiệp, chiến lược tiếp thị, và các mô hình quản lý mới đang được áp dụng trên cơ sở toàn cầu.

&nbsp

Với Chuyên ngành này, Đại học EAN đã củng cố một trình độ đào tạo học tập áp dụng rộng rãi trên cơ sở thực tế trong các tổ chức, mà cũng có thể được áp dụng trong công tác tư vấn cấp cao để tăng cường phát triển tổ chức như một nguồn tạo ra giá trị và tính bền vững trong dài hạn. "

&nbsp

&nbsp

Năng lực

&nbsp

  • Áp dụng các kiến ​​thức, chiến lược và kỹ năng cần thiết để quản lý và quản lý các tổ chức công cộng, tư nhân hoặc phi lợi nhuận ở các cấp độ khác nhau, nơi các nhân viên có trách nhiệm chính để ra quyết định.
  • Là nhà quản lý, lãnh đạo của một công ty, bộ phận hoặc khu vực ảnh hưởng, làm cho các quyết định quản lý tốt hơn
  • Áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong quản trị kinh doanh và quản lý, trong việc đào tạo và tạo ra năng suất, đội văn nghệ cao.
  • Thực hiện các xu hướng quản lý mới và tăng năng suất, dựa trên sự phát triển của tài năng con người và kiến ​​thức hành chính của các quá trình kinh doanh.
  • Tạo thuận lợi cho quá trình mài giũa tài năng của con người dựa trên chiến lược của kỹ thuật tư tưởng và kỹ thuật thần kinh-tâm lý tiên tiến.
  • Áp dụng các xu hướng quản lý hiện đại và chiến lược dẫn đến quá trình kinh doanh để đạt được quản lý tốt hơn của tổ chức.

&nbsp

&nbsp

LỢI ÍCH BỔ SUNG

&nbsp

  • Khả năng xác nhận các khoản tín dụng để hoàn thành các chương trình sau đại học khác được cung cấp bởi Đại học EAN.
  • Mặt truy cập vào mặt hoặc hướng dẫn ảo.
  • Khả năng hoàn thành có chất lượng cao và chương trình sau đại học linh hoạt.
  • Xác nhận quốc tế của tiêu đề như chuyên gia của ACBSP, tổ chức được công nhận bởi CHEA.

&nbsp

&nbsp

YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

Chúng tôi đề nghị mỗi học sinh có thể truy cập thường xuyên để một máy tính với kết nối internet. Các yêu cầu tối thiểu để truy cập vào nền tảng ảo của trường là: một máy tính với vi xử lý Pentium, tối thiểu 1 GB bộ nhớ RAM, kết nối internet băng thông rộng và một hệ điều hành sử dụng Windows XP hoặc một phiên bản sau này.

&nbsp

Đại học EAN sử dụng cơ sở và nền tảng lớp học ảo cho phép học sinh để không chỉ truy cập các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi các trường đại học, nhưng cũng cho phép tương tác giữa sinh viên và giảng viên.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 12 các khóa học tại EAN University »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 1 2020
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date