Đọc Mô tả chính thức

The University of America được ủy quyền của nhà nước của Bộ Florida của Ủy ban Giáo dục về giáo dục độc lập của Phần 1005,06 (1) (f), Điều lệ và Quy tắc Florida 6E-5,001, và 1997 Florida Số TITLE XVI GIÁO DỤC Chương 246 không công khai sau trung học tổ chức 246,084 ( 1) (2) (3) ủy quyền. UA cũng được công nhận hoàn toàn bởi NHẬN DỊCH VỤ CHO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ASIC), Một cơ quan kiểm định quốc tế Vương quốc Anh được công nhận bởi Chính phủ Anh, SỞ GIÁO DỤC và DI (HOME OFFICE) và được liệt kê trong thư mục của cơ quan kiểm định quốc tế công nhận CHEA của Mỹ.

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh được cấp bởi Đại học Mỹ

 • DBA7001 Nhân sự Quản lý 3 Credits
 • DBA7002 Cán Đào tạo Phát triển 3 Credits
 • DBA7003 dịch vụ khách hàng và Quản lý quan hệ 3 Credits
 • DBA7004 tồn kho, Logistics và Chuỗi cung Quản lý chuỗi 3 Credits
 • DBA7005 họp, hội nghị và tổ chức sự kiện Quản lý 3 Credits
 • DBA7006 Team Building 3 Credits
 • DBA7007 Talent và quản lý hiệu quả 3 Credits
 • DBA7008 Business Viết 3 Credits
 • DBA7009 Truyền thông kinh doanh 3 Credits
 • DBA7010 Kỹ năng Nghiên cứu 3 Credits
 • DBA7011 Nói trước công chúng và quan hệ 3 Credits
 • DBA7012 nhân viên trách nhiệm và giải quyết tranh chấp 3 Credits
 • DBA7013 luận án (100 trang) 9 Tín
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại Asian Center of Education and Training »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
4,980 USD
$ 4980
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date