Đọc Mô tả chính thức

Expert - Huấn luyện

Huấn luyện là một hoạt động để cải thiện hiệu suất trên cơ sở liên tục để đạt được
thay đổi tích cực dựa trên vốn con người.
Đây là một hệ thống huấn luyện cá nhân khai thác tốt hơn
tiềm năng trong việc quản lý các thay đổi.
Trong hai thập kỷ qua, đặc biệt là trong những năm gần đây đã có một huấn luyện
nổ như một hệ thống đào tạo ứng dụng cho các tổ chức lớn, vì
Khi đến tầm quan trọng gắn liền với đội ngũ nhân viên chuyên môn trong một xã hội
ngày càng thay đổi.
Như một phương tiện đào tạo và thích ứng với thay đổi, huấn luyện đã trở thành một
công cụ không thể thiếu trong việc tối ưu hóa nguồn nhân lực, khi lập trình
và thực hiện.Hệ thống này quản lý để mang lại tốt nhất của mỗi công nhân của mình
và đặt trong bối cảnh của tổ chức.

&nbsp


YÊU CẦU


- Văn bằng được cấp phép.
- Các chuyên gia và các chuyên gia.
- Những người quan tâm đến làm việc trong lĩnh vực này.
mức độ nhận được
Chuẩn độ là tư nhân, thu được sau khi đệ trình và phê duyệt các nghiên cứu trường hợp
tất cả các lĩnh vực thẩm định chương trình.
Học sinh sẽ nhận được các tiêu chuẩn sau do Campus châu Âu ban hành:
EXPERT HUẤN LUYỆN

&nbsp


CAMPUS


Tại trường Đại học châu Âu, là một tổ chức hoạt động để đạt được một đào tạo cao
chất lượng, không có nghi ngờ mang lại đào tạo tiếp cận và giá cả phải chăng cho bất cứ ai inte-
ested trong việc hình thành một khuôn viên ưu tú, một uy tín nhất ở châu Âu, trong điều khoản của
đào tạo không được kiểm soát liên quan.
Với các chuyên ngành khác nhau bao gồm các lĩnh vực khác nhau của giáo dục, trường của chúng tôi
trình độ riêng cung cấp European University Campus, tắt chủ đề,
Riêng Campus giá đắt.
Đạt được khoa học, văn hóa, xã hội và kinh tế, và nghiên cứu và
đào tạo nghề và theo quy định của pháp luật liên quan đến đào tạo tư nhân không được kiểm soát.
Theo quan điểm của chúng tôi, Campus nhằm mục đích là một công cụ của con người và giáo dục, và như
như vậy, chúng tôi đã trở nên truy cập vào toàn bộ số sinh viên và chuyên nghiệp.
Học sinh trên toàn thế giới, hiện tại với chúng tôi, với một mức độ cao của sự hài lòng, rằng
chúng tôi đã thống nhất chất lượng cao đặc trưng cho chúng ta, khả năng tiếp cận, giá gần
chúng ta, điều trị nhân đạo, tất cả đều có một mục tiêu: Campus đạt được điểm chuẩn châu Âu
được đào tạo các chuyên gia từ châu Âu đến bất cứ nơi nào trên thế giới

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 21 các khóa học tại Campus Universitario Europeo »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
6 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
995 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date