So sánh Các Khóa học Trực tuyến về Quản lý

Một năm nền tảng là một chương trình học tập giúp giới thiệu sinh viên đến giáo dục đại học. Foundation năm được thiết kế đặc biệt dành cho những người có kế hoạch để tiếp tục giáo dục đại học của họ và kiếm được bằng đại học hoặc cử nhân.

Năm học Đại cương về Quản lý Trực tuyến

Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này: 
Schellhammer Business School
Marbella, Tây Ban Nha

Chương trình Dự bị Đại học Trực tuyến nhằm vào các sinh viên đang tìm kiếm cơ hội vào đại học hoặc kinh nghiệm quản lý thực tế để nâng cao triển vọng việc làm của họ. ... +

Chương trình Dự bị Đại học Trực tuyến nhằm vào các sinh viên đang tìm kiếm cơ hội vào đại học hoặc kinh nghiệm quản lý thực tế để nâng cao triển vọng việc làm của họ. -
Foundation Year
Toàn thời gian
30 giờ
Anh
Tháng 9 2020
Trực tuyến