ONLINESTUDIES.VN

So sánh Các Khóa học Trực tuyến về Quản lý

Một năm nền tảng là một chương trình học tập giúp giới thiệu sinh viên đến giáo dục đại học. Foundation năm được thiết kế đặc biệt dành cho những người có kế hoạch để tiếp tục giáo dục đại học của họ và kiếm được bằng đại học hoặc cử nhân.

Năm học Đại cương về Quản lý Trực tuyến

1 Kết quả trong Quản lý Filter

Chương trình Dự bị (Trực tuyến)

Schellhammer Business School
Trực tuyến Toàn thời gian 30 - 50 giờ Tháng Chín 2020 Tây Ban Nha Marbella

Chương trình Dự bị Đại học Trực tuyến nhằm vào các sinh viên đang tìm kiếm cơ hội vào đại học hoặc kinh nghiệm quản lý thực tế để nâng cao triển vọng việc làm của họ.