Đào tạo dự án Chef (fe) e-kinh doanh là một danh hiệu được Nhà nước chấp thuận bằng RNCP (cấp II) của Nghị định 19 tháng 11 năm 2014 được công bố trên tạp chí chính thức của 29 tháng mười một năm 2014).

Hồ sơ của bạn

Chef Đào tạo (fe) của dự án E-kinh doanh là mở cửa cho những người nắm giữ một mức độ bằng tốt nghiệp bac + 3 có một lãi suất thực tế trong kỹ thuật số.

Việc lựa chọn các ứng cử viên được thực hiện trên xem xét hồ sơ.

Có được những kỹ năng sau:

Sau khi đào tạo, những người nắm giữ các đầu bếp danh hiệu (fe) dự án thương mại điện tử sẽ có thể:

 • Tạo, quản lý, điều hành các trang web với một ơn gọi thương mại
 • Nghiên cứu khả năng thích của một thị trường trực tuyến và làm sinh động
 • Tạo, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến
 • Để thiết kế một chiến lược truyền thông trực tuyến, thực hiện nó và đánh giá nó
 • Để thúc đẩy các dịch vụ trực tuyến, tổ chức sự kiện và animate
 • Giữ chân khách hàng, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng và giành khách hàng mới

Theo đuổi công việc:

Các danh hiệu Chef (fe) dự án e-kinh doanh chuẩn bị học sinh cho đầu của dự án e-kinh doanh trong các chức năng phát triển, giải trí, tiếp thị và bán hàng.

 • Quản lý tài khoản
 • Quản lý cộng đồng
 • Web Quản lý dự án
 • Kỹ thuật số Truyền thông quản lý
 • Quản lý dự án phát triển kinh doanh điện thoại di động
 • E-Marketing Quản lý dự án
 • Web Marketing
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Người Pháp

Xem 17 các khóa học tại Ecole Supérieure Ouverte à Distance »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 8 2019
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date