Giám đốc học nhiếp ảnh

CPA Online

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giám đốc học nhiếp ảnh

CPA Online

Giám đốc trình Nhiếp ảnh

Một giám đốc quảng cáo rạp chiếu phim, phải được đào tạo kỹ thuật về hoạt động của máy ảnh phim hoặc video và ánh sáng kỹ thuật và bắn súng, kể một câu chuyện thông qua việc sử dụng ánh sáng. Với quá trình chụp ảnh, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc kỹ thuật để đưa ra sản xuất ánh sáng của tiểu thuyết và quảng cáo.

Khóa học sẽ cho phép bạn chuyên về điện ảnh, làm chủ việc tạo ra môi trường và các giao thức ánh sáng máy ảnh phim và HD dành cho phim ngắn, phim truyền hình, phim ảnh, vv, cả trong nhà và ngoài trời bộ tự nhiên, quảng cáo hoặc hư cấu cảnh.

Quá trình chụp ảnh là nhằm mục đích đào tạo như một đạo diễn phim. Học thông qua thực tế để thể hiện những câu chuyện và cảm xúc thông qua các bài tập ánh sáng. Áp dụng sáng tạo của bạn với các khái niệm kỹ thuật và giải phóng trí tưởng tượng của bạn. Bạn thiết lập các giới hạn!

CHƯƠNG TRÌNH

  1. Lý thuyết về ánh sáng
  2. Máy ảnh phim và độ nét cao
  3. Ánh sáng và máy ảnh phụ kiện
  4. Đạo diễn hình ảnh
  5. Các nhà quay phim trên trường quay
  6. Các nhà quay phim trong nhà
  7. Đạo diễn hình ảnh trên vị trí
  8. Mối quan hệ với nhà sản xuất và đạo diễn
  9. Sau sản xuất

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Buổi thực hành tự nguyện sẽ được tiến hành tại các cơ sở nghe nhìn Salduie CPA (Zaragoza) Foundation, nhằm vào các thí nghiệm với thiết bị nghe nhìn để bổ sung nội dung chương trình.

Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
300 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Tây Ban Nha - Zaragoza, Aragon
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Tây Ban Nha - Zaragoza, Aragon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ